هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

96.06.26

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مهرماه 1396

جمعه 14 مهر الی دوشنبه 17 مهر 1396

HALL 5F Stand 5018

شرکت آپلاید ساینس نماینده KB Pruftechnik در ایران

منتظر دیدار شما هستیم

نمایشگاه

نشانی شرکت

شماره های تماس