دستگاه تست سختی مدل KBW 1/2-10/50-V Video

مشخصات محصول:
نام سختی سنج دستگاه تست سختی مدل KBW 1/2-10/50-V Video
مدل سختی سنج KBW 1/2-10/50-V Video
برند سختی سنج KB
نوع سختی سنج میکرو
روش اندازه گیری Vickers
کنترل PC
نرم افزار KB Hardwin XL
ارتفاع اتاق تست با مراحل X/Y 25*25 mm
کشور سازنده آلمان

دستگاه تست سختی مدل KBW 1/2-10/50-V Video

استاندارد اتوماتیک 5 برابر برجک
چراغ LED
ویکرز با گواهی کارخانه
پوشش ماشین
ابزار کمکی
جعبه لوازم جانبی
اندازه گیری چشم 10X
انواع تجهیزات از تجهیزات آزمایش ساده با اندازه گیری دندانه از طریق سیستم های آزمایش چشمی، درست تا کاملا خودکار، کنترل شده توسط نرم افزار تست سختی KB Hardwin XL.

سانترال: 02188787710