دستگاه تست سختی مدل KB 250 – 3000 MH

مشخصات محصول:
نام سختی سنج دستگاه تست سختی مدل KB 250 – 3000 MH
مدل سختی سنج KB 250 – 3000 MH
برند سختی سنج KB
عمق گلویی 350mm
ارتفاع اتاق تست با مراحل X/Y 350-900mm
کشور سازنده آلمان

دستگاه تست سختی مدل KB 250 – 3000 MH

محدوده گام بار:
0.5 کیلوگرم - 250 کیلوگرم
1 کیلوگرم - 750 کیلوگرم
5 کیلوگرم - 3000 کیلوگرم
تجهیزات :
دستگاه سختی سنج KB 250 - 3000 BVRZ-K به تنهایی
دستگاه سختی سنج KB 250 - 3000 BV + R Video
دستگاه سختی سنج KB 250 - 3000 BVRZ Video

سانترال: 02188787710